מיכה קליין הוא פרופסור אמריטוס בחוג לגאוגרפיה באוניברסיטת חיפה. תחומי המחקר העיקריים שלו הם גאומורפולוגיה נחלית וגאומורפולוגיה חופית.

פרופסור מיכה קליין הוסמך ל-MSc באוניברסיטה העברית והוסמך ל-Ph.D באוניברסיטת לידס בבריטניה.

פרופסור קליין שימש מרצה באוניברסיטת חיפה, עמד בראש החוג לגאוגרפיה במכללה האקדמית בית ברל במשך תקופה קצרה, בראשית שנות ה-90 של המאה ה-20. לימד קורסים בנושאים "התערבות האדם בנוף" ו"מבוא לגאומורפולוגיה".

פרופסור קליין הוא אחד מ-54 חברי הועדה לשמירת הסביבה החופית (של משרד הפנים).