מראה 1 - 5 of 5 תוצאות
מצגות שינויי אקלים מצגות

מדידות טמפרטורה באזורים הרחוקים מהשפעת אי החום העירוני

הטמפרטורה העולמית הממוצעת היא הפרמטר המופיע ברוב הגרפים המתארים את השתנות הטמפרטורה עם הזמן.  גרפים אלה מוצגים כדי להציג בפני קהל הקוראים והשומעים את המגמה העולה של הטמפרטורה הממוצעת העולמית. …

מצגות שינויי אקלים מצגות

שינויי אקלים בטווח השנים 1000-2000

מצגת העוסקת בשינויי האקלים באלף השנים שבין שנת 1000 לשנת 2000

מצגות שקיעת ערים מצגות

שקיעת ערי חוף

מצגת העוסקת בתהליכי שקיעה שעוברות ערים ששוכנות לאורך חופי הים, המביאים לעלייה בתדירות ההצפות בהן

מצגות עליה בגובה פני הים מצגות שינויי אקלים מצגות

על הרס מצוק החוף מבנים ימיים ומשבר האקלים

פרופ' מיכה קליין הגופים הירוקים במדינת ישראל בקמפיין גדול למען הסביבה החופית מאשימים בכל פורום את :  1. המבנים הימיים, 2. העלייה בגובה פני הים, כשני הגורמים העייקרים להרס המצוק. …