גן בעדן: מקרא בעין הגאולוג.

נשאו נהרות קולם: סוגיות בהידרולוגיה תלמודית