בתאריך 6.12.2020 פרסמתי כתבה בבלוג הירוק בשם "על ירידה בכמות המשקעים בישראל, ותהליך המידבור". עברו שלוש שנים וחזרתי לראות האם חלו שינויים במגמות שנצפו בכתבה הקודמת.

רבים כתבו בשלש השנים האחרונות על המצב החמור של המשקעים שישראל ההולכים ופוחתים, וכמובן מציינים כי אין אנו במשבר מים חמור רק בגלל מפעלי התפלת המים.

מאז יצאו כמה דוחות נוספים של השרות המטאורולוגי. עיון בדוחות אלה מראה כי המגמה של יציבות בכמות המשקעים ממשיכה, ורק מודלים הבנויים על תחזיות לא מדודות לעתיד צופות כי בעתיד תהיה ירידה בכמות המשקיים.

כל האיורים שיוצגו כאן מתוך דוחות השרות המטאורולוגי.

איור 1. האיור מציג את ממוצע כמות המשקעים , בתחנות שצפונה מקו גשם 100 מ"מ, לשלוש תקופות זמן של שלושים שנה, 1931-1960,1961-1990,1991-2020 .

הגרף מציג גם את הערכיים לשנים קלנדריות (ימין) וגם לשנים מטאורולוגיות (מסתו לסתו). ניתן לראות כי אין כל שינוי בממוצע המשקעים.

איור 2. באיור זה מופיעים הערכים שהוצגו באיור 1, והם שלושת הקוים בשחורים באיור, ובנוסף לכך מוצגת השונות הגדולה בין שנה לשנה, וכן הממוצע הרץ לשבע שנים. גם בהצגה זו לא ניכרת כל ירידה בכמות המשקעים.

איור 3. איור 2 הציג את כמויות המשקעים, האיור הזה מציג את השינוי באחוזים מהממוצע לאורך השנים וגם בו ניתן לראות את היציבות בכמות המשקעים.

טענה שחוזרת בהרבה תחזיות היא כי השימוש בממוצע לא מציג תמונה אמינה כי הירידה במשקעים היא דווקא בצפון באגן ההיקוות של הכנרת, שתפקידה במשק המים בישראל חשוב במיוחד, ולכן הובא גם איור 4.

איור 4. האיור מציג את כמויות המשקעים המחושבות באגנים הידרולוגים שונים. המפה מחלקת את צפון ישראל לתשעה אזורים הידרולוגיים . העמודות מציגות את כמות המשקעים על כל אגן הידרולוגי, בקבוצות זמן של 30 שנה. ניתן לראות כי באגן ההיקוות של הכנרת, שלושת העמודות שבצד שמאל באיור, לא ניכרת מגמה של שינוי בולט.

ניתן לראות כי אומנם במידה קטנה מאד, בחלק מתשעת האזורים יש עליה בכמות המשקעים.(ירקון/תנינים דרומי, ירקון/תנינים מרכזי, ירקון /תנינים צפוני, חוף דרומי).באף אחד אין ירידה מגמתית לאורך כל התקופה.

לחברי רואי השחורות , אנא השתמשו בנתוני הגוף המוסמך בישראל לעריכת והצגת נתונים מטאורולוגים ועל תכתבו את מה שנראה לכם על סמך מודלים לא מבוססים.

השארת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *