פרופ' מיכה קליין

בספרי "גן בעדן" כתבתי על נהר שזרם מערב הסעודית לכיוון ראש המפרץ הפרסי שיש המזהים אותו עם נהר הפישון אחד מארבעת הנהרות של גן עדן. כדי שנהר כזה יתקיים הדבר מחייב כמויות משקעים גבוהות יותר באגן ההיקוות.

עדיויות לכך כי בתקופה של לפני כ- 10.000- 5.000 היו באזור זה כמויות גשם רבות יותר נמצאות בכל תחום המחקר הנידון רבות בשנים האחרונות של "הסהרה הירוק".

ציורי קיר רבים שנמצאו בחלקים שונים של הסהרה מציגים בעלי חיים המאפיינים כיום את אזורי הסוואנה. ברור כי מי שצייר ציורים אלה של גירף, היפופותם וכדומה הכיר את בעלי החיים האלה מסביבת מחייתו. איור 1.

איור 1  ציור קיר מהסהרה, שימו לב לפירוט הרב של הגירף.

גילם של ציורי הקיר תוארך לתקופה של לפני כ-12.000 – 5.000 שנה לפני זנמננו.

ממצא זה הביא רבים לעסוק באקלים העבר (הקרוב) של הסהרה, גם מדענים מתחום מדעי כדור הארץ העוסקים בתקופת ההולוקן. כמה ממצאים חיזקו את המדענים הללו לומר כי עד לפני כ-5000 שנה היה האזור שכיום הוא מדבר סהרה אזור בו כמויות המשקעים היו הרבה יותר גבוהות והנוף היה נוף של סוואנה ובו כמה אגמים גדולים שהשאירו "מורפולוגיה חופית" בלב המדבר.(כיום באקלים מדברי צחיח כמות המשקעים השנתית היא כ- 25 מ"מ/שנה, וכמת המשקעים באזורי הסוואנה כמה מאות מ"מ/שנה)  

העדות הברורה הראשונה באה מניחוח של גלעיני קידוח שנקדחו ליד החופיים המערביים של אפריקה. איור 2.

הסדימנט ששוקע במקום זה הוא זה שמוסע ברוח מהסהרה מערבה ושוקע באוקיאנוס האטלנטי. כאשר האזור מדברי כמות הסדינמט גבוהה, ואילו כאשר האזור הוא אזור סוואנה המכוסה בצומח כמות החול המוסע קטנה .כמו כן הפולו (אבקני צומח) שנמצא בקידוח מראה על אופי שונה של צומח.

איור 2. מקומות הקידוחים הימיים ממערב לסהרה.

איור 3. מציג את השתנות כמות האבק המוסע על ידי הרוח כפי שנדגם בקידוחים מלפני 25.000 אלף שנה ועד היום. ניתן לראות כי בתקופה של 12.000 – 5.000 שנה לפני זמננו יש ירידה גדולה מאוד הכמות האבק האיאולי.

איור 3. השתנות כמות האבק האיאולי בקידוחי הים ב-25.000 השנים האחרונות. 

 עדויות דומות נמצאו גם במשקעי אגמים שהיו בתוך הסהרה. איור 4.

איור 4. חתך סכמתי דרך "אגם מדברי" בזמן ארידי ובזמן הומידי.

גם הארכיאולוגים תרמו מידע חשוב לשיחזור הנוף באזור הסהרה . בנוסף לציורי הקיר נמצאו פריטים רבים המצבעים על תרבות מפותחת שהתקיימה באזור איור 5

איור 5. פריטים שנמצאו בסהרה מתקופת "הסהרה הירוקה".

מדענים סבורים כי הגורם העיקרי לשינוי האקלים בסהרה היה שינוי בנטיית ציר כדור הארץ, שהביא לשינוי בעוצמת הקרינה בהמיספרה הצפונית. שינויים אלה אינם חריגים והם כלולים בתוך סדרת המחזורים הידועה על שם החוקר שגילה אותם מחזורי מלנקוביץ. איור 6.

איור6. מחזורי מלנקוביץ ב- 800.000 השנים האחרונות. 

סיכום

תקופת "הסהרה הירוקה" היא עדות מהעבר הקרוב (גיאולוגית) כי שינויי אקלים גדולים ( לא עליה או ירידה של 10% במשקעים) הם חלק אינטגרלי במהלכו של כדור הארץ.

כל קושרי הקשרים של האדם כגורם המרכזי לשינויי האקלים פשוט מתעלמים מהעדויות גם אם העדויות הן מתחום האומנות והארכיאולוגיה.

מאמרים מומלצים

השארת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *