ספר זה הוא המשך עבודתי לאחר פרסום הספר “ארץ וימים: איש מדעי כדור הארץ קורא מקרא” (2015, הוצאת שאנן).

התגובות לספר “ארץ וימים” הן מאנשי בית המדרש שגיליתי להם טפח קטן מתחום מדעי כדור הארץ, והן מחברי אנשי המדע שגיליתי להם כי לפעמים יש במקורות היהודיים חומר שאפשר להפיק ממנו מידע מדעי, עודדוני להמשיך ולעסוק בסוגיית מקרא-מדעי כדור הארץ.

בספר זה יש שלושה שערים:
האחד עוסק בסובב של ארץ שנער (מסופוטמיה) שבה חי אברהם, אבי האומה, עד לקבלת הציווי לך-לך.
השער השני עוסק במחצבים ובחומרי הגלם המוזכרים במקרא.
השער השלישי עוסק בסובב ובסביבה.

כל אחד מפרקי הספר כתוב כיחידה בפני עצמה, ולכן הקורא אינו מחויב לקרוא ברצף את פרקי הספר.